Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Είναι σημαντικό στην εποχή μας, ένα σχολείο να προσφέρει υπηρεσίες εφάμιλλες ή και καλύτερες από αντίστοιχα σχολεία της Ευρώπης και της Αμερικής. Από τη φετινή σχολική χρονιά, οι μαθητές μας θα έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν το λογισμικό Scratch για τον προγραμματισμό των εκπαιδευτικών ρομπότ.  Με το Scratch ο  προγραμματισμός γίνεται μια σχετικά απλή διαδικασία. Το λογισμικό έχει αναπτυχθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς από το ΜIT, ώστε να κάνει φιλικό και εύκολο προς το μαθητή τον προγραμματισμό, χωρίς να τον δυσκολεύει με την σύνταξη εντολών, αλλά εστιάζοντας στον αλγοριθμικό τρόπο σκέψης. 

Το πρόγραμμα είναι ιδανικό για να προετοιμάσει τους μαθητές μας να πάρουν μέρος στους  ετήσιους Διαγωνισμούς Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και να συνεχίσουν την παράδοση που ξεκίνησε η Σχολή μας με την συμμετοχή της στον 3ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής το 2017, για μαθητές Δημοτικού.