Παραδοσιακοί χοροί

 

Βασικό γνώρισμα του ελληνικού παραδοσιακού χορού είναι η τρισδιάστατη ενότητα κίνηση-μουσική-ποίηση και ο ομαδικός χαρακτήρας του. Είναι σημαντικό τα παιδιά να δοκιμάσουν τη συγκίνηση και την ικανοποίηση που απορρέει από αυτή τη μορφή έκφρασης, συμπεριφοράς και επικοίνωνιας, να γνωρίσουν τις παλιές ελληνικές αξίες, να νιώσουν στο σώμα τους το μεγαλείο του ελληνικού παραδοσιακού χορού. Χορεύοντας χορούς απ' όλα τα μέρη της Ελλάδας τα παιδιά όχι μόνο γνωρίζουν τη λαϊκή κουλτούρα της κάθε περιοχής, διασκεδάζοντας αλλά αναπτύσουν και τις κινητικές του δεξιότητες.