ΠΑΙΖΩ ΓΡΑΦΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ

Παίζω Γράφω και Μαθαίνω

Α) Η γλώσσα στο νηπιαγωγείο

Η γλώσσα ως θεμέλιο κάθε εκπαιδευτικής διαδικασίας πλαισιώνει κάθε δραστηριότητα του καθημερινού προγράμματός μας. Η ενότητα με τα παιδαγωγικά θέματα που αναπτύσσουμε και επεξεργαζόμαστε μέσα στην τάξη είναι μεγάλη. Η επιλογή θεμάτων, γίνεται είτε από τις νηπιαγωγούς, είτε από τα παιδιά τα οποία φέρνουν στην τάξη συχνά, με διάφορους τρόπους ιδέες προς επεξεργασία. Τις περισσότερες φορές αρκεί ένα απλό οπτικό ερέθισμα, ένα ποίημα, μια εικόνα, μια ιστορία, ένα λογοτεχνικό κείμενο, ένα αντικείμενο για να αρχίσει η συζήτηση. Τα παιδιά επεξεργάζονται το θέμα διαθεματικά, προσεγγίζοντας το δηλαδή σφαιρικά από όλους τους τομείς γνώσης, (φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, γλώσσα, κονωνικές επιστήμες, ιστορία, τέχνες, μελέτη περιβάλλοντος). Τα παιδιά, ερχόμενα σε επαφή με διάφορες μορφές προφορικού και γραπτού λόγου, μαθαίνουν να διακρίνουν, να ακούν και να κατανοούν λογοτεχνικά κείμενα, ποιήματα και παραμύθια, να τα απομνημονεύουν, να τα αναλύουν, να τα αφηγούνται και ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε συζητήσεις, με στόχο να βελτιώνουν διαρκώς τις δεξιότητες ομιλίας και ακρόασης. Μέσα από ειδικά σχεδιασμένες δραστηριότητες προγραφής- γραφής, τα νήπια μαθαίνουν επίσης, πώς και γιατί γράφουμε. Τέλος, με τη χρήση των κατάλληλων εκπαιδευτικών μέσων,καταφέρνουν να οργανώσουν τη δική τους παραγωγή προφορικού ή γραπτού υλικού κατανοώντας τη χρησιμότητα της προφορικής ή γλωσσικής επικοινωνίας στην καθημερινότητά τους.

 

Β) Τα μαθηματικά μας

Μέσα από απλές, αλλά συγκεκριμένες καθημερινές εμπειρίες στοχεύουμε στην προοδευτική εισαγωγή των παιδιών στις βασικές προμαθηματικές έννοιες και διαδικασίες, λαμβάνοντας υπ' όψιν το νοητικό στάδιο στο οποίο βρίσκεται το κάθε παιδί. Ξεκινάμε από την απλή εξερεύνηση του χώρου, του εαυτού μας στο χώρο, την εκμάθηση και διάκριση των χρωμάτων και των γεωμετρικών στερεών. Ακολουθούν η ανακάλυψη, η χρήση και οι ιδιότητες των υλικών και προχωρώντας μαθαίνουμε τις χωροχρονικές έννοιες, ( π.χ. πάνω, κάτω, απέναντι κλπ). Με μια σειρά δραστηριοτήτων για την κατανόηση εννοιών, όπως ομαδοποιήσεις, ταξινομήσεις, αντιστοίχισεις και η σειροθετήσεις αντικειμένων, τα παιδιά φτάνουν στην κατάκτηση της έννοιας και του συμβόλου του αριθμού. Ταυτόχρονα έρχονται σε επαφή με τις πρώτες μαθηματικές πράξεις (πρόσθεση- αφαίρεση) και αποκτούν πλούσιες μαθηματικές εμπειρίες, μαθαίνοντας να συγκρίνουν, να θέτουν προβληματισμούς, να μετρούν και να λύνουν πολλά και διαφορετικού είδους προβλήματα. Στα τμήματα του Νηπιαγωγείου, το πρόγραμμα μας, διευρύνεται σε ότι έχει σχέση με τα μαθηματικά, καθώς εκτός από τις καθημερινές δραστηριότητες μαθηματικών που οργανώνουν οι νηπιαγωγοί στις τάξεις, μια φορά την εβδομάδα, εξειδικευμένη καθηγήτρια μαθηματικών εργάζεται με τα παιδιά στο “Μαθηματικό Εργαστήρι” της Σχολής.