ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Με στόχο την κάλυψη των αναγκών και των ενδιαφερόντων των μαθητών μας, και προσαρμοζόμενο στα πλαίσια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης για τα παιδιά του Νηπιαγωγείου, όπως υπαγορεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Προνηπίου και του Νηπιαγωγείου μας, στηρίζεται στην συμμετοχή των παιδιών και στη μάθηση με τρόπο βιωματικό, μέσα από την προσωπική τους δράση και εμπειρία. Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου μαθαίνουν να συμμετέχουν στην οργάνωση του καθημερινού διδακτικού προγράμματός τους, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες, ώστε να διερευνούν και να αναζητούν τις πληροφορίες που με την καθοδήγηση των παιδαγωγών τους, θα τους οδηγήσουν στην οικοδόμηση της γνώσης. Μαθαίνουν επίσης να συνεργάζονται και να αλληλεπιδρούν δημιουργικά με τους συνομηλίκους τους, αλλά και με τους ενήλικες, ώστε να εξελίσσονται και να μαθαίνουν με χαρά και ξεγνοιασιά.

Το πρόγραμμά μας βασισμένο στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων διδάσκεται στην ελληνική γλώσσα και απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4-6 ετών. Με σχέδια διαθεματικής προσέγγισης των  εκπαιδευτικών ενοτήτων, και με τη χρήση πλούσιου εκπαιδευτικού υλικού και νέων τεχνολογιών, τα παιδιά μαθαίνουν ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να ερευνήσουν το κάθε  θέμα, λαμβάνοντας πληροφορίες από πολλούς τομείς επιστημών, (όπως η Λογοτεχνία, η Ιστορία, η Βιολογία, οι Τέχνες, τα Μαθηματικά), τις οποίες αν τις συνδυάσουν κατάλληλα μπορούν να φτάσουν στα συμπεράσματά τους, έχοντας βιώσει κάθε στάδιο εργασίας μέχρι την κατάκτηση της γνώσης, λειτουργώντας πάντα με άξονες τη συνεργασία και την ομαδικότητα. Ταυτόχρονα έχουν την ευκαιρία να αναδείξουν τις ξεχωριστές ικανότητες τους, οι οποίες αξιοποιούνται δημιουργικά από την ομάδα και τις παιδαγωγούς.

Καθημερινά το πρόγραμμά μας διευρύνεται περιλαμβάνοντας μαθήματα σκακιού, μαθηματικού εργαστηρίου, ξιφασκίας, θεατρικού παιχνιδιού, μοντέρνου χορού, πιάνου, κολύμβησης και  βέβαια  μαθήματα γαλλικής και αγγλικής γλώσσας. Ειδικότερα στις ενότητες  των ξένων γλωσσών, τα παιδιά μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες  όπως τραγούδι, θέατρο, κατασκευές και με την καθοδήγηση έμπειρων και εξειδικευμένων γαλλόφωνων και αγγλόφωνων καθηγητών  δεν εξοικειώνονται μόνο με τις δύο αυτές γλώσσες, αλλά μέσα από σύγχρονες παιδαγωγικές διαδικασίες καταφέρνουν να συνδυάζουν το ελληνικό, το γαλλικό και το αγγλικό πρόγραμμα. Η μάθηση γίνεται παιχνίδι και τα παιδιά διασκεδάζουν μαθαίνοντας τις πρώτες γαλλικές και αγγλικές τους λέξεις και φράσεις.

Το Νηπιαγωγείο της Σχολής μας, συνδυάζοντας την παρεχόμενη εκπαίδευση με τις ανάγκες του καθημερινού προγράμματος των οικογενειών των μαθητών μας, δίνει τη δυνατότητα επιλογής διαφορετικών προγραμμάτων, χωρίζοντας τις δραστηριότητες του στην Πρωινή, βασική ζώνη και στην Απογευματινή προαιρετική ζώνη μαθημάτων. Έτσι λειτουργεί καθημερινά από τις 8.30 ως τις 14.00 ενώ υπάρχει και πρόγραμμα απογευματινής απασχόλησης από τις 14.00 ως τις 16.00