ΕΚΔΡΟΜΕΣ - ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Ώρα για εκδρομή ...

Ακολουθώντας το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, όλες οι τάξεις των Εκπαιδευτηρίων μας πραγματοποιούν κάθε μήνα μια εκπαιδευτική επίσκεψη. Στόχος όλων των επισκέψεων είναι η κατάκτηση της βιωματικής γνώσης και εμπειρίας, όλων όσων διδάσκονται οι μαθητές μας μέσα στην τάξη.

Πιο συγκεκριμένα, βασική μας επιδίωξη είναι οι μαθητές μας να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη άποψη όλων των μαθημάτων, θεωρητικών, πρακτικών και καλλιτεχνικών. Για το λόγο αυτό προσπαθούμε όλες οι εκπαιδευτικές μας επισκέψεις να περιλαμβάνουν εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις προτιμήσεις και στην ηλικία των μαθητών κάθε τάξης.

Επιγραμματικά αναφέρουμε μερικές από τις εκπαιδευτικές επισκέψεις που πραγματοποιούνται: Μουσείο Ακρόπολης, Πλανητάριο, Εργαστήρι Αγγειοπλαστικής, Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, Μουσείο Μπενάκη, Κέντρο Κυκλοφοριακής Αγωγής, Λυρική Σκηνή κ.ά.

 

Την ημέρα της εκδρομής ...

Την ημέρα της σχολικής εκδρομής όλοι οι μαθητές έρχονται με τις σάκες τους. Όσοι μαθητές δεν επιθυμούν  να συμμετάσχουν στη σχολική εκδρομή, οφείλουν να έχουν ενημερώσει το δάσκαλό, τη δασκάλα τους τουλάχιστον δύο ημέρες νωρίτερα. 

Οι μαθητές, που συμμετέχουν στην εκδρομή έρχονται στο σχολείο φορώντας τη στολή τους. Η μετακίνηση τους γίνεται με τα σχολικά λεωφορεία των Εκπαιδευτηρίων μας. Όταν οι μαθητές επιστρέψουν στο σχολείο συνεχίζουν κανονικά το πρόγραμμα τους.