ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

«Τα μαθηματικά είναι η γλώσσα με την οποία ο Θεός έγραψε το σύμπαν»
ΓΑΛΛΙΛΑΙΟΣ

Είναι γνωστό, ότι τα μαθηματικά δυσκολεύουν αρκετά τα παιδιά και ειδικά τα τελευταία χρόνια που η ύλη της πρώτης γυμνασίου -σχεδόν ακέραια- έχει ενσωματωθεί σε αυτή της έκτης Δημοτικού. Το μαθηματικό εργαστήρι βοηθάει τα παιδιά:
Να παραδεχτούν και να αποδεχτούν ότι τελικά, στην υπόλοιπη σχολική τους σταδιοδρομία θα πρέπει να ασχολούνται με τα μαθηματικά και ότι είναι η βάση για όλα τα υπόλοιπα θετικά –και όχι μόνο-μαθήματα στο γυμνάσιο και το λύκειο. Είναι κομμάτι αναπόσπαστο της ζωής μας και αν τους δώσουν μια ευκαιρία θα την απλουστεύσουν.
Να αναθεωρήσουν την όποια αρνητική γνώμη έχουν για τα μαθηματικά και με τη δική μας συμβολή να τα αγαπήσουν. Και όταν αγαπάμε κάτι, θέλουμε να ασχολούμαστε ώρες με αυτό!
Να αποκτήσουν ορθό «μαθηματικό αλφαβητισμό» δηλαδή να σκέπτονται μαθηματικά, να αναπτύξουν τη μαθηματική τους ωριμότητα και λογική σκέψη και να ατενίσουν πιο απλουστευμένες τις καινούργιες έννοιες που θα συναντήσουν αργότερα.
Η δουλειά αυτή γίνεται με τη βοήθεια υπολογιστών, διαδραστικού πίνακα και i-pad . Εμπλουτίζεται με φυλλάδια-παιχνίδια που τους μοιράζονται. Το ασκησιολόγιο είναι πρωτότυπο και η μέθοδος διδασκαλίας βασίζεται σε αυτή της εκμαίευσης. Πιο συγκεκριμένα, ο καθηγητής δεν επεμβαίνει στη διαδικασία λύσης μιας άσκησης παρά μόνο όπου είναι αναγκαίο, ώστε οι μαθητές να φτάσουν στη λύση μόνοι τους. Τέλος, προσπαθούμε να μην τα επιβαρύνουμε με υπερβολικό φόρτο δουλειάς και εργασιών ώστε το μάθημα να αποτελεί πόλο έλξης μέσα σ’ένα ευχάριστο κλίμα.
Σας ευχαριστώ ,
Άννα Νικητάκη, Μαθηματικός.