ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

(Η φωτογραφία προέρχεται από την συμμετοχή μας στον Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 2018)

Οι νέες τεχνολογίες αποτελούν τον τρίτο πυλώνα εκπαίδευσης στη Σχολή μας. 

Η παλαιά μας στρατηγική συνεργασία με την Apple καθώς και η νεότερη με τη Microsoft, επιτρέπουν στους μαθητές μας να έρχονται σε καθημερινή επαφή με τις νεότερες τεχνολογίες, είτε μέσω της χρήσης διαδραστικού πίνακα στην τάξη, είτε μέσω της χρήσης iPad και του μαθήματος της Ρομποτικής, που το παρακολουθούν όλοι οι μαθητές της Σχολής μας από τη Γ΄ Δημοτικού. 

Όλες οι τάξεις είναι εξοπλισμένες με υπολογιστή, διαδραστικό πίνακα και ενσύρματο internet. Οι δάσκαλοι τα χρησιμοποιούν καθημερινά για την εμβάθυνση του μαθήματος και αποτελούν απαραίτητο εργαλείο για τη διδασκαλία των Γαλλικών και των Αγγλικών.

Με τη χρήση iPad, ακόμη και οι μικρότεροι μαθητές μας εμβαθύνουν στο μάθημα της αριθμητικής και της γραμματικής, ψυχαγωγούνται και αφήνουν τη φαντασία τους να δημιουργήσει με τη χρήση προγραμμάτων πολυμέσων και μουσικής.

Η αξία της Ρομποτικής στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι πολύ σημαντική καθώς βοηθάει τους μαθητές να αναπτύξουν τις τεχνικές τους δεξιότητες, κατανοώντας καλύτερα τα μαθήματα που διδάσκονται στο σχολείο και τους εισαγάγει στις αρχές του προγραμματισμού στις μεγαλύτερες τάξεις. Το μάθημα γίνεται με τη χρήση των εκπαιδευτικών ρομπότ της Lego και ο προγραμματισμός με iPad.