Εκπαιδευτική συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Laval του Καναδά.

Στόχος του έργου είναι να εξετάσει ποιος τρόπος εκμάθησης Γαλλικών μεταξύ όσων επιλέχθηκαν, (τραγούδια, ιστορίες και ομαδικά παιχνίδια) υποστηρίζει περισσότερο την εκμάθηση λεξιλογίου, λαμβάνοντας υπόψη τα ατομικά χαρακτηριστικά και τις εμπειρίες που έχουν στο σχολικό περιβάλλον τους οι μικροί μαθητές μας, που μαθαίνουν Γαλλικά.