Επίσκεψη από το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών.

Αντιπροσωπεία του Γαλλικού Ινστιτούτου, αποτελούμενη από τον M. Pierre-Yves Turellier, την Mme Véronique Bruez και την Mme Ysabelle Mabire, επισκέφθηκε την Σχολή μας για να ενημερωθεί για τη τρόπο διδασκαλίας της Γαλλικής Γλώσσας και να μας επαινέσει για τις επιτυχίες μας στις περσινές εξετάσεις των Γαλλικών Διπλωμάτων.