Το Προνηπιαγωγείο-Νηπιαγωγείο μας.

Το Προνηπιαγωγείο και το Νηπιαγωγείο μας, μέσω του προσεκτικά σχεδιασμένου καθημερινού του προγράμματος, στοχεύει στην προσφορά υψηλού επιπέδου μάθησης σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες του. Στο ζεστό εκπαιδευτικό  του περιβάλλον, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν τον εαυτό τους, τους συμμαθητές τους και την διαδικασία της γνώσης μέσα από το παιχνίδι, την ανακάλυψη, τις τέχνες με τη βοήθεια των πιο σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων.