Τα μαθήματα συνεχίζονται στο internet!

Ένα σχολείο ποτέ δεν πρέπει να κλείνει, κυρίως στην εποχή μας με τη ραγδαία εξέλιξη του internet. Στη Σχολή μας προσπαθήσαμε, αμέσως μετά τη λήψη των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, να συνεχίσουμε κανονικά την δραστηριότητα μας εξ' αποστάσεως, για εκπαιδευτικούς και για ψυχολογικούς λόγους. Mε την ανάρτηση στο Portal της Σχολής καθηκόντων για τους μαθητές μας καθώς και την τηλεκπαίδευση όλων των τάξεων του Δημοτικού και του Νηπιαγωγείου, συνεχίζουμε αδιάκοπα την εκπαιδευτική μας δραστηριότητα! Πιστεύουμε ότι η επικοινωνία των μαθητών με το σχολείο και τους συμμαθητές τους θα επιδράσει θετικά στα παιδιά μας, που είναι περιορισμένα και απομακρυσμένα από τους φίλους και τους δασκάλους τους. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά και να ακολουθείτε τις οδηγίες των ειδικών!