Ζώντας στο Mέλλον της Eκπαίδευσης!

Το «Ζώντας στο Mέλλον της Eκπαίδευσης!» συνοψίζει την εκπαιδευτική στρατηγική της Σχολής μας. Μια στρατηγική, που χτίσαμε με αργά, αλλά σταθερά βήματα τα προηγούμενα χρόνια, ώστε σήμερα οι μαθητές του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού μας να φοιτούν σ’ ένα υπερσύγχρονο σχολείο με γνώμονα πάντα την ευτυχία του παιδιού. Τρεις είναι οι πυλώνες, που στηρίζουν το έργο μας:

  • Το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό μας (10/12 δασκάλους είναι κάτοχοι ή παρακολουθούν μαθήματα μεταπτυχιακών σπουδών).
  • Η εντατική διδασκαλία των ξένων γλωσσών (από τη φετινή σχολική χρονιά τα τμήματα των Αγγλικών και των Γαλλικών της Δ’, Ε’ και Στ’ Δημοτικού χωρίζονται στα δύο, με αποτέλεσμα να αποτελούν φροντιστηριακά τμήματα). Η προαιρετική εισαγωγή της Κινεζικής γλώσσας από την Δ’ Δημοτικού συντείνει επίσης σ’ αυτή την προσπάθεια.
  • Ο εκσυγχρονισμός των εποπτικών μέσων. Τεχνολογικά οι τάξεις μας δεν έχουν σε τίποτα να ζηλέψουν από αντίστοιχες τάξεις σύγχρονων σχολείων του εξωτερικού.