ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Στόχος της Σχολής μας είναι να παρέχει στους μαθητές της ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Σπουδών, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στο πρόγραμμα των Ελληνικών Μαθημάτων, στις Ξένες Γλώσσες και στις Νέες Τεχνολογίες.

Η συστηματική και σε βάθος διδασκαλία των μαθημάτων του Αναλυτικού Προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας, αποτελεί τον πρώτο πυλώνα εκπαίδευσης της Σχολής μας. Για την καλύτερη κατανόηση των μαθημάτων, παρέχουμε στους μαθητές μας πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό και χρησιμοποιούμε τα πιο σύγχρονα εποπτικά μέσα.

Γνωρίζοντας τους δύσκολους ρυθμούς της καθημερινότητας της σύγχρονης οικογένειας, έχουμε εντάξει στη ζωή του σχολείου μας τη Μελέτη. Καθημερινά μετά το τέλος του πρωινού προγράμματος και αφού οι μαθητές φάνε το μεσημεριανό τους φαγητό και ξεκουραστούν, θα μελετήσουν τα μαθήματα της επόμενης μέρας με τη βοήθεια της δασκάλας τους. Έτσι οι μαθητές μας εμπεδώνουν καλύτερα τα μαθήματα και έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι.

Διευρύνοντας τους ορίζοντες των μαθητών μας έχουμε εντάξει στο  βασικό πρόγραμμα μας από την Α΄ Δημοτικού το μάθημα του Σκακιού και το Μαθηματικό Εργαστήρι και από τη Γ΄ Δημοτικού, τη Ρομποτική.

Το πρόγραμμα σπουδών μας διαμορφώνεται ως εξής:

Τάξη Υποχρεωτικές Δραστηριότητες
Α΄ Δημοτικού Σκάκι - Μαθηματικό εργαστήρι - Θεατρικό εργαστήρι - Μελέτη
Β΄ Δημοτικού Σκάκι - Μαθηματικό εργαστήρι - Θεατρικό εργαστήρι - Μελέτη
Γ΄ Δημοτικού Μαθηματικό εργαστήρι - Ρομποτική - Μελέτη
Δ΄ Δημοτικού Μαθηματικό εργαστήρι - Ρομποτική - Μελέτη
Ε΄ Δημοτικού Μαθηματικό εργαστήρι - Ρομποτική - Μελέτη
ΣΤ΄ Δημοτικού Μαθηματικό εργαστήρι - Ρομποτική - Μελέτη