ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Η συστηματική και εις βάθος εκμάθηση των Γαλλικών και των Αγγλικών, αποτελεί το δεύτερο πυλώνα εκπαίδευσης της Σχολής μας. Η διδασκαλία των ξένων γλωσσών ξεκινάει απο το Προνηπιαγωγείο μας και ολοκληρώνεται στη ΣΤ΄Δημοτικού. 

Για την καλύτερη οργάνωση της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών βρισκόμαστε σε πολύ στενή συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, την Hellenic British Union και το Πανεπιστήμιο του Cambridge, των οποίων αποτελούμε Εξεταστικό Κέντρο.

Στόχος μας είναι οι μαθητές της Σχολής μας κατά την αποφοίτηση τους να είναι κάτοχοι των διπλωμάτων KET/PET στα Αγγλικά και Delf A2 στα Γαλλικά. 

Τα τμήματα της Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ αποτελούνται από τους μισούς μαθητές σε όλα τα ξενόγλωσσα μαθήματα.

Αναλυτικά τα διπλώματα και οι ώρες διδασκαλίας ανα τάξη:

ΑΓΓΛΙΚΑ

Τάξη Ώρες / Εβδομάδα Δίπλωμα
ΠΝ΄- Ν΄ 3 Προετοιμασία
Α΄ Δημοτικού 3 Προετοιμασία
Β΄ Δημοτικού 4 Προετοιμασία
Γ΄ Δημοτικού 4 STARTERS
Δ΄ Δημοτικού 4 + 1 προφορικά μισό τμήμα MOVERS
Ε΄ Δημοτικού 4 + 1 προφορικά μισό τμήμα FLYERS
ΣΤ΄ Δημοτικού 4 / μισό τμήμα K.E.T./P.E.T.

Τα διπλώματα των Αγγλικών δίνονται υπό την αιγίδα του πανεπιστημίου του Cambridge.

ΓΑΛΛΙΚΑ

Τάξη Ώρες / Εβδομάδα Δίπλωμα
ΠΝ΄- Ν΄ 3 Προετοιμασία
Α΄ Δημοτικού 4 Προετοιμασία
Β΄ Δημοτικού 4 Προετοιμασία
Γ΄ Δημοτικού 4 Προετοιμασία
Δ΄ Δημοτικού 4 / μισό τμήμα Προετοιμασία
Ε΄ Δημοτικού 4 / μισό τμήμα DELF A1
ΣΤ΄ Δημοτικού μισό τμήμα DELF A2

Τα διπλώματα των Γαλλικών δίνονται υπό την αιγίδα του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών